INSPIRE - 01
INSPIRE - 02
INSPIRE - 03
INSPIRE - 04
INSPIRE - 05
INSPIRE - 06
INSPIRE - 07
INSPIRE - 08
INSPIRE - 09
INSPIRE - 10
INSPIRE - 11
INSPIRE - 12
INSPIRE - 13
INSPIRE - 14
INSPIRE - 15

 

 


 
 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 445 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 110 ตรว.

  บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern Contemporary 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 420 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 95 ตรว.
  บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Contemporary 5 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 365 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 100 ตรว.

  บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern Contemporary 6 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 425 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 90 ตรว.
  บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 460 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 90 ตรว.

 
บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ, ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใช้สอย 470 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 60 ตรว.
  บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern 6 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 464.8 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 119 ตรว.

 
  บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 430 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 75 ตรว.
 
  บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 438 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 105 ตรว.

 
  บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern 6 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 548 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 187 ตรว.
 
  บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern 6 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 420 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 100 ตรว.

 
  บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ, 1 ห้องนอนผู้สูงอายุ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 490 ตรม. ที่ดิน 122 ตรว.
 
  บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern 3 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ, 1 ห้องนอนผู้สูงอายุ
ที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 540 ตรม. ที่ดิน 162 ตรว.
  บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern 6 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 460 ตรม. ที่ดิน 110 ตรว.
   
  บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern 6 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 490 ตรม. ที่ดิน 150 ตรว.