บ้านคุณสัญญา เจนนภาภัณฑ์กิจ

สุขุมวิท 50 ซอยสามทหาร