บ้านคุณกฤติยาวรรณ วิสุธิเสน

ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย5 แยก 2-3